2014-03-04

Hitta rådgivaren, en liten app...


När jag precis börjat min tjänst åkte jag runt i landet och besökte olika Hushållningssällskap. Jag hade då möjlighet att träffa många medarbetare som gav förslag och hade idéer hur verksamheten skulle kunna utvecklas och förbättras.


I Kalmar fick jag uppmaningen att ta fram en enkel App där det skulle gå att söka efter rådgivare hos Hushållningssällskapet utifrån geografiskt område och kompetens. 


Drygt ett år efter att jag fått uppmaningen om att ta fram en sådan App är den nu klar att ladda ner i din telefon. Den finns både för Iphone och Android och heter ”Hitta Rådgivare”. Enklast är att just söka på ”hitta rådgivare”.


Appen har en mycket enkel funktion. Du kan söka efter en rådgivare utifrån olika kompetensområde eller utifrån geografiskt område. Det lär vara de enkla ”apparna” som fungerar bäst. Bygger du in för många olika funktioner blir det inte bra.
Förhoppningen är att det nu ska bli enklare att hitta rätt rådgivare för kunder och andra som snabbt behöver få tag i en rådgivare. Ladda gärna ner appen och hör av dig om du har synpunkter eller förbättringsförslag.

2014-02-15

En stark avslutning på veckan

Måndag, tisdag och onsdag var jag tvungen att hålla mig hemma i sjuksängen. Jag, precis som många andra just nu, har drabbats av en rejäl förkylning eller influensa (vad är skillnaden egentligen?). En tråkig inledning som gjorde att jag dels var tvungen att ställa in några möten och dels hamnade rejält efter i mailströmmen.

Om början på veckan var tung, så var avslutningen desto bättre. I torsdags hade vi ett heldagsmöte med företrädare för Hushållningssällskapen i Halland, Västernorrland, Norrbotten, Gotland och Jönköping. Ett riktigt, riktigt bra möte med fokus på framtiden och en nationell strategi för alla Hushållningssällskap. Det måste vara första gången som landets Hushållningssällskap närmar sig en gemensam strategi och färdplan.Hushållningssällskapet vill vara den ledande kraften för att utveckla lantbruket och landsbygden.
Efter mötet hade jag och förbundsekonomen en sittning och gick igenom olika aktuella frågor som vi behövde komma vidare med.

I går fredag var det dags för ytterligare ett möte med framtiden i fokus. Tillsammans med företrädare för SLF, Lantmännen KSLA, Hushållningssällskapet, Lantmännen m fl diskuterade vi fältförsök i Sverige. På många sätt är fältförsök ett av de viktigaste verktygen för att kunna utveckla växtodlingen i Sverige. I takt med att lantbruket och omvärlden förändras behöver vi också utveckla och vässa fältförsöken.Det var ett bra möte med många kloka synpunkter. Alla fick små hemläxor som vi ska arbeta med och om ungefär två månader ses vi igen för att processa frågan vidare.

Jag kan också konstatera att vi nu närmar oss 40 sökande i vårt med Lantmännen gemensamma mentorsprogram med totalt sex platser. En riktig framgångssaga så här långt, Nästa steg är att vi ska intervjua sökande och matcha ihop mentorer med studenter.  Nästa vecka är jag i Jämtland och åker skidor med familjen. En dag ska jag dock passa på att besöka Hushållningssällskapet i Jämtland och träffa Vd Mattias Grapenfelt.2014-01-27

Vad hände under år 2013, läs årsboken.

Nu har vi påbörjat arbetet med att ta fram en årsbok för 2013. Förra året var första gången vi gav ut en årsbok, och därmed lite av ett försöksår. Den som var riktigt roligt var det gensvar som Årsboken för 2012 väckte. Nästan 400 exemplar försvann direkt!

Nu har vi påbörjat arbetet med att ta fram en årsbok för 2013. Ambitionen är att göra den lite bättre än förra året både avseende innehåll och form. I år har vi även valt ett tema nämligen landsbygdsutveckling, som är tänkt att fungera som en röd tråd genom boken.

I år kommer vi också att vara fler som arbetar med årsboksprojektet nämligen Oskar Lindholm kommunikatör vid Hushållningssällskapet i Norrbotten, Christer Yrjas, ämnesansvarig för landsbygdsrådgivning, Ulrika Månsson administratör vid Hushållningssällkapens förbund samt jag själv.

Boken kommer att tryckas i A5 format och innehållet i boken är i stort tänkt enligt följande.

• Inledning med text av förbundsordförande Sven Lindgren och information kring HKH Prins Carl Philip engagemang under året.

• Information från respektive Hushållningssällskap och rådgivningsbolag
• Ordförande för varje Hushållningssällskap på bild.
• 200 års jubileum under 2013 och nya seniorkonsulter
• Information kring vår rådgivning och ämnesgruppernas verksamhet under året inklusive HIR konferensen i Skåne. Innovationer och nya tjänster kopplat till rådgivningen.
• En sammanfattning av våra remissyttrande under året.
• 2-3 faktaartiklar kring Hushållningssällskapets arbete med landsbygdsutveckling.
• Presentation av strategiskt viktiga projekt med koppling till landsbygdsutveckling.Om tidsplanen håller ska Årsboken vara klar under första delen av april. Det går bra att förhandsbeställa redan nu genom att maila ulrika.mansson@hushallningssallskapet.se

Spaden i jorden

Nu kan man säga att Hushållningssällskapet satt ”spaden i jorden” för att bygga en ny hemsida. Den nuvarande hemsidan har funnits i snart tio år och i samband med att vi lanserade vår nya varumärkesplattform upplevde vi att den inte riktigt harmoniserade med det som vi vill stå för och lyfta fram.

Ambitionen är att utveckla en helt ny hemsida men nytt gränssnitt och nya funktioner. Målsättningen är att vi ska få en hemsida som bidrar till att utveckla affärsmässigheten, lyfter fram vår unika kunskap och att hemsidan förstärker det faktum att de olika Hushållningssällskapen gör väldigt mycket tillsammans.

2014-01-23

Nematoder, världens vanligaste varelse, men inte på SLU

I onsdags var jag tillsammans med mina kollegor Sven Fajersson, Vd för Hushållningssällskapet i Kristianstad och Per-Göran Andersson, Vd för Hushållningssällskapet i Malmöhus på Alnarp och SLU.

Tillsammans med andra företrädare för näringen diskuterade vi framtiden för Nematodanalysen. Dessvärre ser SLU inga möjligheter att fortsätta med denna verksamhet utan planerar istället för att i värsta fall lägga ner enheten.  Ett exempel på hur den tillämpade forskningen, av kortsiktiga ekonomiska skäl, måste nedprioriteras.

http://www.slu.se/sv/institutioner/vaxtskyddsbiologi/forskning/nematodlab/

Nu förefaller det finnas flera olika intressenter som kan tänka sig att ta över driften och till och med att utveckla den. Jag, och många med mig, anser att det är strategiskt viktigt för svenskt lantbruk att ha kompetens, forskning och laboratorium kvar i Sverige.


Under dagen höll professor Stig Andersson, som tidigare varit verksam på Nematodenheten, ett mycket intressant föredrag kring Nematodforskningens historiska utveckling fram till idag. Under många år var svensk forskning i världsklass inom detta område.
Hushållningssällskapet överväger om vi har möjlighet och intresse att ta över verksamheten. Vad kan vi tillföra som ökar nyttan och effektiviserar verksamheten. Vår koppling till rådgivningen och lantbrukare skulle troligen skapa goda möjligheter för att resultat och forskning skulle komma svenskt lantbruk till nytta.

Jag hoppas och tror att det går att hitta en lösning som är positiv för alla inblandade, inte minst för svenskt lantbruk.

2014-01-20

Konkurrenskraftsutredningen besöker Hushållningssällskapet

Den 6:e februari besöker konkurrenskraftsutredningen Hushållningssällskapen i Skåne för att lära sig mer om naturbruksskolor, forskning och fältförsök samt givetvis rådgivning.Vi börjar hos Hushållningssällskapet i Kristianstad och besöker Önnestad naturbruksgymnasium som ägs och drivs av Hushållningssällskapet. Rundvandring, möte med elever och lärare samt givetvis diskussion kring ”Hinder för framgång”.
Med under dagen är bland annat Claes-Göran Claesson, ordförande i Naturbruksskolornas riksorganisation samt ordförande för Hushållningssällskapet i Sjuhärad ger ett nationellt perspektiv på Naturbruksskolorna i Sverige. Sven Fajersson, Vd för Hushållningssällskapet i Kristanstad, informerar om Hushållningssällskapets samt hur det är att driva en lantbruksskola.
Efter ett förhoppningsvis informativt och givande studiebesök åker vi över till västra sidan av Skåne, närmare bestämt till Hushållningssällskapet i Malmöhus där Erik Stjerndahl Vd för HIR Malmöhus berättar om deras rådgivningsverksamhet samt beskriver ”Hinder för framgång” ur ett kunskaps och rådgivningsperspektiv.
Fältförsöksledare Ola Sixtensson visar Hushållningssällskapets forskning och fältförsöksanläggning samt beskriver fältförsök i ett regionalt och nationellt perspektiv.
Det genomgående temat under besöket är kunskapsutveckling för att stärka svenskt lantbruks konkurrenskraft.


2014-01-02


Lantmännen Lantbruk och Hushållningssällskapet söker drivna studenter för ett spännande samarbete.
Hushållningssällskapet är 18 fristående sällskap som verkar över hela landet. Drygt 700 medarbetare – främst rådgivare, lärare och projektledare – sysslar med rådgivning, utbild-ning, forskning och fältförsök. Våra kunder finns inom lantbruk, skog, offentlig verksamhet och andra näringar, främst på landsbygden. Tillsammans erbjuder vi kunskap för landets framtid till exempel genom utveckling, lönsamhet och bättre affärer för våra kunder.
 

I ett unikt samarbete mellan två av branschens största och mest framstående aktörer söker vi nu drivna och affärsorienterade studenter för ett spännande mentorprogram. Vi erbjuder dig som studerar en unik möjlighet till inblick i ditt stundande arbetsliv. Utifrån intresse och utbildning kommer du matchas ihop med en av våra erfarna medarbetare som blir din mentor. Syftet är att du skall få en ökad förståelse för våra framtida utmaningar och hur du som agronom eller lantmästare kan bidra till vår fortsatta utveckling.

Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 33 500 svenska lantbrukare, har cirka 8 600 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter 36,5 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan så kan vi ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: lantmannen.se/omlantmannen.
 

Division Lantbruk samlar de verksamheter som utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Vi har 1 130 medarbetare och omsatte 10,9 miljarder kronor under 2012. Läs gärna mer på lantmannenlantbruk.se.

Programmet startar april 2014 och pågår i 12 månader, du skall vara studerande under hela programperioden. Vi riktar oss till dig som läser till agronom eller lantmästare men även andra utbildningar riktade mot den gröna näringen kan bli aktuella. Förutom en gemensam uppstart, en föreläsning halvvägs in i programmet och en gemensam avslutning, kommer du träffa din mentor individuellt vid ca åtta tillfällen. Då meningen är att du ska få en inblick i din mentors dagliga arbete och utmaningar kommer träffarna vara av praktisk karaktär där du deltar i dennes jobb, därefter kommer ni ha tid för gemensam reflektion. Som adept måste du kunna lägga ca 10 heldagar på programmet utspritt över 12 månader, detta inkluderar eventuella resor vilka företagen bekostar. Totalt kommer sex adepter antas varav tre får en mentor på Lantmännen Lantbruk och tre på Hushållningssällskapet.
 
Vi söker dig som brinner för branschen och det svenska lantbruket. Utöver detta har du ett sinne och intresse för affärer. I urvalsprocessen kommer vi lägga stor vikt vid din personlighet och ditt engagemang varför vi vill att detta skall framgå i din ansökan. Tidigare arbetslivserfarenhet är meriterande men inget krav, likaså ideella engagemang vid sidan av studierna.Ditt personliga brev skall, förutom en kort presentation av dig själv, innehålla kortfattade svar på nedanstående frågor, svaren kommer vara av stor vikt i vårt urvalsförfarande.

1.    Vilka anser du vara branschens största utmaningar på kort respektive lång sikt?

2.    Beskriv vad ordet affärsmässighet innebär för dig.

3.    Beskriv dina eventuella praktiska respektive teoretiska erfarenheter av lantbruk.

4.    Berätta om ett resultat du åstadkommit som du är verkligt stolt över.

5.    Vad hoppas du att du arbetar med om fem år?

6.    Vad urskiljer dig från dina kurskamrater?

Ingen av frågorna ovan har ett rätt eller fel svar, vi uppmuntrar dig därför att tänka kreativt!

Vi ser fram emot din ansökan bestående av personligt brev enligt instruktioner ovan och CV som sammanfattar dina tidigare erfarenheter. Sista ansökningsdag är den 15 februari. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta Carin Ritter HR-konsult på Lantmännen Lantbruk på telefon 010 5560576, eller Hushållningssällskapets kontaktperson Erik Stjerndahl VD på HIR Malmöhus på 0708-16 10 10.

Ansök via länken nedan