2014-08-18

Mark-/växtagronomen snart en utrotningshotad art


Under de senaste åren har antalet utexaminerade agronomer med inriktning mark/växt minskat drastiskt. Under de senaste sex åren har ungefär fyra till åtta studenter per år tagit ut sin agronomexamen med inriktning mark/växt. Ett undantag är år 2011 då det examinerades hela 15 personer.
Utexaminerade agronomer med inriktning mark/växt

År                2009  2010  2011  2012  2013  2014*
Antal              4        8       15        7       5         4

* Till och med 20140731


Dessa siffror kan jämföras med tre slumpvis valda år, 1976, 1986 och 1996 då mellan 24 och 40 studenter väljer inriktningen mark/växt.

Inskrivna agronomer med inriktning mark-/växt

År                1976   1986   1996
Antal             40       24       39
Notera dock att för dessa tre år anges antalet inskrivna på mark/växtprogrammet. Jämförelsen med antalet utexaminerade kan därför bli lite missvisande då alla inskrivna inte fullföljer sina studier utan kanske byter inriktning eller kommer på att de ska göra någonting helt annat. Jag tror dock inte att antalet som lämnade utbildningen är så många att det förändrar det faktum att det utexamineras mycket färre mark/växtagronomer idag än för 10-20 år sedan. Spelar det då någon roll att antalet mark/växtagronomer är på väg att försvinna? Ja, det gör det definitivt. Jag anser till och med att om trenden fortsätter kommer det att vara ett problem för svensk växtodling och det riskerar att påverka vår konkurrenskraft och förutsättningarna för svenskt lantbruk negativt inom en inte alltför avlägsen framtid.Självklart finns det andra utbildningar som nästan kan samma sak som en mark/växtagronom men ingen annan utbildning erbjuder den fördjupade kunskap inom naturveteskap kombinerat med en förståelse för det praktiska lantbrukets förutsättningar.
Svenskt lantbruk brottas med många utmaningar samtidigt som, och det är viktigt att påpeka, de gröna näringarna sitter på många lösningar beträffande miljö och energi. I många fall är just mark-/växtagronomen nyckeln till att både lösa utmaningarna för lantbruket och miljön och samtidigt hitta möjligheterna.Agronomer med inriktning mark/växt finns och behövs inom många områden. Självklart finns det många verksamma som rådgivare hos framförallt Hushållningssällskapet. Både på universitet och i näringslivet arbetar många med forskning och utveckling på olika sätt och inom undervisning fyller mark-/växtagronomen en mycket viktig funktion genom sin djupa kunskap inom biologi och kemi kombinerat med praktisk kunskap om växtodling. Vi ska inte heller glömma att det många mark/-växtagronomer gör ett viktigt och utomordentligt arbete på olika länsstyrelser, kommuner runt om i landet och givetvis på olika statliga verk och departement.  Sist men inte minst är många verksamma inom olika former av nationellt eller internationellt miljöarbete.
Mark-/växtagronomen är nu på väg att bli en utrotningshotad art och konsekvenserna märkas redan ute på arbetsmarknaden, dvs det är idag mycket svårt att rekrytera just agronomer med mark-/växtinriktning. Åtgärder krävs snabbt om trenden ska vändas. Det behövs fler, inte färre agronomer som väljer, läser och tar examen från mark-/växt inriktningen.

2014-08-11

Dags att öpnna dörren till hösten


Nu är det dags att öppna dörren till hösten. Det innebär bland annat att det nu är det dags att ta börja ta tåget till Stockholm varje dag istället för att gå ner och bada som jag gjort under semestern. En spännande och intressant höst väntar med många möten och varje möte är ju en möjlighet så det lär finnas många möjlighet. Förhoppningsvis innebär hösten också en och annan överraskning.Denna första veckan efter semestern är en typisk ”komma igång vecka” där jag främst ska se till att få ordning på mig själv, mailkorg, etc… På fredag har vi dock planeringsmöte på kansliet för att gå igenom höstens alla möten och aktiviteter. Veckan därpå är det möte om biogas, besök i Uppsala, Hushållningssällskapets fältförsökskonferens på Vreta Kluster och på fredag deltar jag i 200 års jubileumet för fd. Hushållningssällskapet Kronoberg tillsammans med bland annat Landshövding Kristina Ahlsén.


Avslutningsvis vill jag rekommendera en debattartikel i Göteborgsposten den 9/8. Utan rysk olja hotar svält. Den är undertecknad av Sven Lindgren, ordförande för Hushållningssällskapens förbund samt Anders Hartman, tidigare utvecklingschef på Hushållningssällskapet, nu Vd på JTI.

Utan rysk olja risk för svält


2014-07-08


Hushållningssällskapets Årsbok 2013

Nu finns Hushållningssällskapets Årsbok 2013 tillgänglig på nätet. Det är bara att klicka här för att kunna läsa och ladda ner årsboken.
I år är temat landsbygdsutveckling och i slutet på boken presenteras tre av Hushållningssällskapens många landsbygdsprojekt.

2014-03-04

Hitta rådgivaren, en liten app...


När jag precis börjat min tjänst åkte jag runt i landet och besökte olika Hushållningssällskap. Jag hade då möjlighet att träffa många medarbetare som gav förslag och hade idéer hur verksamheten skulle kunna utvecklas och förbättras.


I Kalmar fick jag uppmaningen att ta fram en enkel App där det skulle gå att söka efter rådgivare hos Hushållningssällskapet utifrån geografiskt område och kompetens. 


Drygt ett år efter att jag fått uppmaningen om att ta fram en sådan App är den nu klar att ladda ner i din telefon. Den finns både för Iphone och Android och heter ”Hitta Rådgivare”. Enklast är att just söka på ”hitta rådgivare”.


Appen har en mycket enkel funktion. Du kan söka efter en rådgivare utifrån olika kompetensområde eller utifrån geografiskt område. Det lär vara de enkla ”apparna” som fungerar bäst. Bygger du in för många olika funktioner blir det inte bra.
Förhoppningen är att det nu ska bli enklare att hitta rätt rådgivare för kunder och andra som snabbt behöver få tag i en rådgivare. Ladda gärna ner appen och hör av dig om du har synpunkter eller förbättringsförslag.

2014-02-15

En stark avslutning på veckan

Måndag, tisdag och onsdag var jag tvungen att hålla mig hemma i sjuksängen. Jag, precis som många andra just nu, har drabbats av en rejäl förkylning eller influensa (vad är skillnaden egentligen?). En tråkig inledning som gjorde att jag dels var tvungen att ställa in några möten och dels hamnade rejält efter i mailströmmen.

Om början på veckan var tung, så var avslutningen desto bättre. I torsdags hade vi ett heldagsmöte med företrädare för Hushållningssällskapen i Halland, Västernorrland, Norrbotten, Gotland och Jönköping. Ett riktigt, riktigt bra möte med fokus på framtiden och en nationell strategi för alla Hushållningssällskap. Det måste vara första gången som landets Hushållningssällskap närmar sig en gemensam strategi och färdplan.Hushållningssällskapet vill vara den ledande kraften för att utveckla lantbruket och landsbygden.
Efter mötet hade jag och förbundsekonomen en sittning och gick igenom olika aktuella frågor som vi behövde komma vidare med.

I går fredag var det dags för ytterligare ett möte med framtiden i fokus. Tillsammans med företrädare för SLF, Lantmännen KSLA, Hushållningssällskapet, Lantmännen m fl diskuterade vi fältförsök i Sverige. På många sätt är fältförsök ett av de viktigaste verktygen för att kunna utveckla växtodlingen i Sverige. I takt med att lantbruket och omvärlden förändras behöver vi också utveckla och vässa fältförsöken.Det var ett bra möte med många kloka synpunkter. Alla fick små hemläxor som vi ska arbeta med och om ungefär två månader ses vi igen för att processa frågan vidare.

Jag kan också konstatera att vi nu närmar oss 40 sökande i vårt med Lantmännen gemensamma mentorsprogram med totalt sex platser. En riktig framgångssaga så här långt, Nästa steg är att vi ska intervjua sökande och matcha ihop mentorer med studenter.  Nästa vecka är jag i Jämtland och åker skidor med familjen. En dag ska jag dock passa på att besöka Hushållningssällskapet i Jämtland och träffa Vd Mattias Grapenfelt.2014-01-27

Vad hände under år 2013, läs årsboken.

Nu har vi påbörjat arbetet med att ta fram en årsbok för 2013. Förra året var första gången vi gav ut en årsbok, och därmed lite av ett försöksår. Den som var riktigt roligt var det gensvar som Årsboken för 2012 väckte. Nästan 400 exemplar försvann direkt!

Nu har vi påbörjat arbetet med att ta fram en årsbok för 2013. Ambitionen är att göra den lite bättre än förra året både avseende innehåll och form. I år har vi även valt ett tema nämligen landsbygdsutveckling, som är tänkt att fungera som en röd tråd genom boken.

I år kommer vi också att vara fler som arbetar med årsboksprojektet nämligen Oskar Lindholm kommunikatör vid Hushållningssällskapet i Norrbotten, Christer Yrjas, ämnesansvarig för landsbygdsrådgivning, Ulrika Månsson administratör vid Hushållningssällkapens förbund samt jag själv.

Boken kommer att tryckas i A5 format och innehållet i boken är i stort tänkt enligt följande.

• Inledning med text av förbundsordförande Sven Lindgren och information kring HKH Prins Carl Philip engagemang under året.

• Information från respektive Hushållningssällskap och rådgivningsbolag
• Ordförande för varje Hushållningssällskap på bild.
• 200 års jubileum under 2013 och nya seniorkonsulter
• Information kring vår rådgivning och ämnesgruppernas verksamhet under året inklusive HIR konferensen i Skåne. Innovationer och nya tjänster kopplat till rådgivningen.
• En sammanfattning av våra remissyttrande under året.
• 2-3 faktaartiklar kring Hushållningssällskapets arbete med landsbygdsutveckling.
• Presentation av strategiskt viktiga projekt med koppling till landsbygdsutveckling.Om tidsplanen håller ska Årsboken vara klar under första delen av april. Det går bra att förhandsbeställa redan nu genom att maila ulrika.mansson@hushallningssallskapet.se

Spaden i jorden

Nu kan man säga att Hushållningssällskapet satt ”spaden i jorden” för att bygga en ny hemsida. Den nuvarande hemsidan har funnits i snart tio år och i samband med att vi lanserade vår nya varumärkesplattform upplevde vi att den inte riktigt harmoniserade med det som vi vill stå för och lyfta fram.

Ambitionen är att utveckla en helt ny hemsida men nytt gränssnitt och nya funktioner. Målsättningen är att vi ska få en hemsida som bidrar till att utveckla affärsmässigheten, lyfter fram vår unika kunskap och att hemsidan förstärker det faktum att de olika Hushållningssällskapen gör väldigt mycket tillsammans.