2014-11-16

Åre Sustainability Summit 2014


I slutet av förra veckan arrangerade Hushållningssällskapet i Jämtland och samarbetspartners med Vd Mattias Grapenfelt i spetsen, Åre Sustainability Summit 2014. Arrangemanget ägde rum i Åre den 14 – 15/11 och över femhundra personer deltog under de två dagarna. HKH Prins Carl Philip, beskyddare av Hushållningssällskapet, invigde konferensen och lyfte bland annat att fram att hållbarhet handlar mycket om handling nu.


Bland föreläsarna märktes bland annat  Andreas Gyllenhammar - weco, Anders Wijkman - Romklubben, Karl-Henrik Robert - Det Naturliga Steget, Sébastien Boudet - Brödpassion, Karin Eliasson Hushållningssällskapet och Johanna Stål tidskriften från Camino. Programmet med alla föreläsare hittar du här.

Program med alla föreläsare

Du kan också ta del av inspelade livesändningar och intervjuer genom att klicka här.

Livesändning

Besökarna kunde välja mellan tre parallella program med olika teman. Studenter från Mitthögskolan hjälpte till under de två dagarna och fanns till hands för besökarna.

2014-11-02

Birgit och Hans nya seniorkonsulter hos Hushållningssällskapet

Två nya seniorkonsulter utsågs vid Hushållningssällskapets traditionella HIR konferens i Skara för några veckor sedan. Birgit Fag från Hushållningssällskapet i Jönköping och Hans Hedström från Hushållningssällskapet Kalmar – Kronoberg - Blekinge tillhör nu den exklusiva gruppen seniorkonsulter hos Hushållningssällskapet.
För att bli utnämnd till seniorkonsult krävs att man gjort insatser utöver det vanliga som rådgivare, är verksam i hela landet och har en speciell kompetens. Totalt finns det drygt tio seniorkonsulter hos Hushållningssällskapet.


Hans Hedström är växtodlingsrådgivare och utgår ifrån Bräkne-Hoby i Blekinge men är verksam i södra Sverige. Han har bland annat tagit fram Hushållningssällskapets grovfoderverktyg och är en mycket erfaren och uppskattad rådgivare. Birgit Fag arbetar på Hushållningssällskapet i Jönköping och är specialist på framförallt lammproduktion och har hela norden som arbetsfält.


Vid rådgivningskonferensen deltog drygt 160 rådgivare från Hushållningssällskap runt om i landet

- Alla spetsar sina kunskaper dessa dagar. Ny kunskap och erfarenhetsutbyte mellan kollegor är nödvändigt för att vi ska ligga i framkant som rådgivningsorganisation. säger Eva Mellqvist, rådgivningschef på Hushållningssällskapet Skaraborg som stod värd för evenemanget denna gång.


Verkningslös förgröningspolitik

I fredags hade jag och Frida Carlsson, Vd för Hushållningssällskapet i Jönköping, en debattartikel i tidningen ATL. Vi skrev om det faktum att den så kallade förgröning som nu inför i Sverige och i andra EU-länder inte har någon påverkan eller koppling till de mål som finns uppsatta. Vi anser att regeringen bör stoppa införandet av förgröningen och istället ta fram förslag som verkligen leder till de aktuella målen vilka i sig är bra på många sätt. Läs här: Förgröningspolitiken leder jordbruket fel

2014-08-31

Rådgivning, utbildning och kunskapsöverföring

Inom ramen för regeringens konkurrenskraftsutredning, där jag ingår i expertgruppen, har jag blivit ombedd att hålla i en arbetsgrupp som ska utreda förutsättningarna för rådgivning, utbildning och kunskapsöverföring. Arbetsgruppens uppgift är att komma med input och förslag till åtgärder till utredaren, Rolf Anneberg. Rolf kommer därefter att ta ställning till förslagen inför att han ska presentera sitt slutbetänkande om jordbruket och trädgårdsnäringens konkurrenskraft till regeringen i mars 2015. Grupperna är ännu inte officiellt beslutad av utredaren, men jag har vidarebefordrat vilka jag vill ska ingå. Det blir personer med olika kompetenser och med olika erfarenheter där vi tillsammans har alla möjligheter att komma med bra och nödvändiga beslut.
Ett första möte är inplanerat redan denna vecka för att påbörja arbete med en projektplan och fastställa möten för hösten.
En förutsättning för konkurrenskraft är att relevant kunskap finns, blir tillgänglig och är tillämpbar för lantbruket. En strategi för stärkt konkurrenskraft bör därför innehålla förslag på hur rådgivning, utbildning och annan kunskapsöverföring kan bidra till konkurrenskraft för företag och sektorer under utveckling. Följande områden nämns särskilt i Konkurrenskraftsutredningens utkast:
•                          Ett modernt kunskaps- och innovationssystem behöver utvecklas och kunskaps- och kompetensförsörjningen behöver säkras.
•                          Utvecklad samverkan med näringens företag och organisationer i forskning, utveckling, innovation och kunskapsspridning behövs.
•                          Företagsledning, entreprenörskap och attityder till affärsmässigt företagande behöver utvecklas. Rådgivningen och andra organ knutna till näringen bör kunna stödja företagagen i detta arbete.
Jag ser fram emot att under hösten arbeta med denna uppgift, inte minst då ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt lantbruk förutsätter att vi har fungerande kunskapskedja och att utbildning och rådgivning är i väldsklass.

2014-08-27

Hushållningssällskapet nylanserar Nyckelhålet på restaurang

Nyckelhålet är en av Sveriges mest kända matsymboler. Så många som 98 % av Sveriges konsumenter vet att märkningen visar vägen till de hälsosammare alternativen i affären.Nu får också restauranggästerna möjlighet att välja Nyckelhålsmärkt mat från dagens meny. Nylanseringen av märkningen Nyckelhålet på restaurang ska göra det både roligare och enklare för gästen att välja hälsosamt.


Nyckelhålet är en möjlighet för restaurangen att…
• visa tydligt vad som är ett nyttigt val på menyn
• få möjlighet att vidareutbilda sin personal
• arbeta för en hållbar framtid
Nyckelhålet på restaurang är en kvalitetssäkring. Det är ett sätt att tydligt visa upp måltider som står för helhet och balans – och det är ett sätt att ge gästen möjlighet att enkelt välja hälsosamt och hållbart.


För att en måltid ska få märkas med Nyckelhålet ställs krav i alla steg i processen. Det gäller val av råvaror, planering och komposition, beredning och tillagning, servering, information och marknadsföring. 

 SAGT OM PROJEKTET
– Nyckelhålet är viktigt för vårt varumärke, för att förstärka det vi vill stå för. Det kan vara svårt att sortera all information som kund, det finns mycket att hålla reda på. Det kan vara lätt att gå vilse tror jag. Men vi har tagit ett grundbeslut på att stå för balans och hjälpa våra kunder med det. Då är Nyckelhålet ett bra verktyg.
Sara Karlsson-Klingberg, Cajsa’s Kök, Uppsala

– På en Nyckelhålsmärkt restaurang vet man vilken påverkan måltiden och livsmedlen har på hälsa och hållbar framtid. Personalen kan förklara vad en Nyckelhålsmärkt maträtt med tillbehör innehåller och varför det är ett bra val!
Ellinor Moberg, HushållningssällskapetFAKTA OM PROJEKTET
Hushållningssällskapet och Livsmedelsverket har inlett ett samarbete för Nyckelhålet på restaurang. Hushållningssällskapet har vidareutvecklat Nyckelhålet på restaurang i nära samarbete med restaurangbranschen, Livsmedelsverket och Födevarestyrelsen i Danmark.


LÄS MER
www.nyckelhaletparestaurang.se

2014-08-18

Mark-/växtagronomen snart en utrotningshotad art


Under de senaste åren har antalet utexaminerade agronomer med inriktning mark/växt minskat drastiskt. Under de senaste sex åren har ungefär fyra till åtta studenter per år tagit ut sin agronomexamen med inriktning mark/växt. Ett undantag är år 2011 då det examinerades hela 15 personer.
Utexaminerade agronomer med inriktning mark/växt

År                2009  2010  2011  2012  2013  2014*
Antal              4        8       15        7       5         4

* Till och med 20140731


Dessa siffror kan jämföras med tre slumpvis valda år, 1976, 1986 och 1996 då mellan 24 och 40 studenter väljer inriktningen mark/växt.

Inskrivna agronomer med inriktning mark-/växt

År                1976   1986   1996
Antal             40       24       39
Notera dock att för dessa tre år anges antalet inskrivna på mark/växtprogrammet. Jämförelsen med antalet utexaminerade kan därför bli lite missvisande då alla inskrivna inte fullföljer sina studier utan kanske byter inriktning eller kommer på att de ska göra någonting helt annat. Jag tror dock inte att antalet som lämnade utbildningen är så många att det förändrar det faktum att det utexamineras mycket färre mark/växtagronomer idag än för 10-20 år sedan. Spelar det då någon roll att antalet mark/växtagronomer är på väg att försvinna? Ja, det gör det definitivt. Jag anser till och med att om trenden fortsätter kommer det att vara ett problem för svensk växtodling och det riskerar att påverka vår konkurrenskraft och förutsättningarna för svenskt lantbruk negativt inom en inte alltför avlägsen framtid.Självklart finns det andra utbildningar som nästan kan samma sak som en mark/växtagronom men ingen annan utbildning erbjuder den fördjupade kunskap inom naturveteskap kombinerat med en förståelse för det praktiska lantbrukets förutsättningar.
Svenskt lantbruk brottas med många utmaningar samtidigt som, och det är viktigt att påpeka, de gröna näringarna sitter på många lösningar beträffande miljö och energi. I många fall är just mark-/växtagronomen nyckeln till att både lösa utmaningarna för lantbruket och miljön och samtidigt hitta möjligheterna.Agronomer med inriktning mark/växt finns och behövs inom många områden. Självklart finns det många verksamma som rådgivare hos framförallt Hushållningssällskapet. Både på universitet och i näringslivet arbetar många med forskning och utveckling på olika sätt och inom undervisning fyller mark-/växtagronomen en mycket viktig funktion genom sin djupa kunskap inom biologi och kemi kombinerat med praktisk kunskap om växtodling. Vi ska inte heller glömma att det många mark/-växtagronomer gör ett viktigt och utomordentligt arbete på olika länsstyrelser, kommuner runt om i landet och givetvis på olika statliga verk och departement.  Sist men inte minst är många verksamma inom olika former av nationellt eller internationellt miljöarbete.
Mark-/växtagronomen är nu på väg att bli en utrotningshotad art och konsekvenserna märkas redan ute på arbetsmarknaden, dvs det är idag mycket svårt att rekrytera just agronomer med mark-/växtinriktning. Åtgärder krävs snabbt om trenden ska vändas. Det behövs fler, inte färre agronomer som väljer, läser och tar examen från mark-/växt inriktningen.

2014-08-11

Dags att öpnna dörren till hösten


Nu är det dags att öppna dörren till hösten. Det innebär bland annat att det nu är det dags att ta börja ta tåget till Stockholm varje dag istället för att gå ner och bada som jag gjort under semestern. En spännande och intressant höst väntar med många möten och varje möte är ju en möjlighet så det lär finnas många möjlighet. Förhoppningsvis innebär hösten också en och annan överraskning.Denna första veckan efter semestern är en typisk ”komma igång vecka” där jag främst ska se till att få ordning på mig själv, mailkorg, etc… På fredag har vi dock planeringsmöte på kansliet för att gå igenom höstens alla möten och aktiviteter. Veckan därpå är det möte om biogas, besök i Uppsala, Hushållningssällskapets fältförsökskonferens på Vreta Kluster och på fredag deltar jag i 200 års jubileumet för fd. Hushållningssällskapet Kronoberg tillsammans med bland annat Landshövding Kristina Ahlsén.


Avslutningsvis vill jag rekommendera en debattartikel i Göteborgsposten den 9/8. Utan rysk olja hotar svält. Den är undertecknad av Sven Lindgren, ordförande för Hushållningssällskapens förbund samt Anders Hartman, tidigare utvecklingschef på Hushållningssällskapet, nu Vd på JTI.

Utan rysk olja risk för svält